Xin Vui Lòng Đợi....
Đặt làm trang chủ  Ghi nhớ trang này  Giới thiệu bạn bè    Đăng Ký | Đăng Nhập


Mã Tin:  576   Ngày đăng: 01/01/2019    Khu vực: Vũng Tàu  Lượt xem: 177

Bảng giá Sắt Thép (cập nhật ngày 01/01/2019) tại Bà Rịa Vúng Tàu.BẢNG Giá Đại Lý Sắt Thép.
Bảng giá Sắt Thép (cập nhật ngày 01/01/2019) tại Bà Rịa Vúng Tàu.BẢNG Giá Đại Lý Sắt Thép.

            CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG

          (Địa chỉ: X Đồng Tâm, tt Ba Hàng, TX. Phổ Yên, Thái Nguyên)

BẢNG GIÁ SẮT THÉP TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU NĂM 2019.

   (BẢNG GIÁ ĐẠI LÝ SẮT THÉP CẤP 1 TẠI VŨNG TÀU)

                             (Cập nhật giá Bán Buôn ngày 01/01/2019)         (ĐVT: Nghìn đồng/ tấn)

TT---------------  CHỦNG LOẠI  ---------------  QUY CÁCH  --- MÁC THÉP --  ĐƠN GIÁ

A – SẮT VUÔNG ĐẶC + SẮT TRÒN ĐẶC + SẮT LA + THÉP DẸT (Thái Nguyên)

* Sắt vuông 10 đặc; Sắt vuông 12 đặc;                      (L=6m)                        SS400 = 13.540

* Sắt vuông 14 đặc; Sắt vuông 16 đặc;                       (L=6m)                        SS400 = 13.540

* Sắt vuông 18 đặc; Sắt vuông 20 đặc;                       (L=6m)                        SS400 = 13.590

* Sắt tròn đặc (d10; d12; d14; d16; d18)                   (L=6m)                        SS400 = 12.980

* Sắt tròn đặc (d20; d22; d25; d28; d30)                   (L=6m)                        SS400 = 13.290

* Sắt tròn đặc (d32; d34; d35l d36; d40)                   (L=6m)                        SS400 =13.290

* Sắt tròn đặc (d60; d76; d90;d110; d130; d150; d200)                                C45 = 14.190

* Sắt La 30mm và 40mm (từ 2 đến 11 ly)                  (L=6m)                        SS400 = 13.850

* Sắt La 50mm và 60mm (từ 3 đến 16 ly)                  (L=6m)                        SS400 = 13.750

* Sắt dẹt cắt từ tôn tấm (dày từ 2 đến 10 ly)             (L=Theo yêu cầu)                    = 13.995

* Sắt dẹt cắt từ tôn tấm ( từ 12 đến 20 ly)                 (L=Theo yêu cầu)                    = 14.250

B – SẮT GÓC ĐỀU CẠNH THÁI NGUYÊN (Dùng cho mạ kẽm nhúng nóng)

* Sắt góc v30x30x3; v40x40x5; v45x45x5;   (L=6m; 12m)               SS400 = 13.890

* Sắt góc v40x40x3; v40x40x4; v80x80x7;   (L=6m; 12m)               SS400 =13.850

* Sắt góc v50x50x4; v50x50x5; v70x70x5;   (L=6m; 12m)               SS400 = 13.850

* Sắt góc v60x60x4; v60x60x5; v60x60x6;   (L=6m; 12m)               SS400 =13.650

* Sắt góc v63x63x5; v63x63x6; v75x75x6;   (L=6m; 12m)               SS400 = 13.490

* Sắt góc v65x65x5; v65x65x6; v65x65x8;   (L=6m; 12m)               SS400 = 13.490

* Sắt góc v70x70x6; v70x70x7; v70x70x8;   (L=6m; 12m)               SS400 = 13.590

* Sắt góc v75x75x5; v75x75x6; v75x75x9;   (L=6m; 12m)               SS400 = 13.590

* Sắt góc v80x80x6; v80x80x8; v80x80x10; (L=6m; 12m)               SS400 = 13.590

* Sắt góc v90x90x6; v90x90x8; v90x90x10; (L=6m; 12m)               SS400 =13.590

* Sắt góc v100x100x7; v100x100x8; v100x100x10 ;            (L=12m)          SS400 = 13.590

* Sắt góc v120x120x8; v120x120x10; v120x120x12;           (L=12m)          SS400 = 13.690

* Sắt góc v130x130x9; v130x130x10; v130x130x12;           (L=12m)          SS400 = 13.690

* Sắt góc v150x150x10; v150x150x12; v150x150x15;         (L=12m)          SS400 = 15.550

* Săt góc v100x100x10; v130x130x15; v100x100x12;         (L=12m)          SS.540 = 13.990

* Sắt góc v120x120x8; v120x120x10; v120x120x12;           (L=12m)          SS.540 = 13.880

* Sắt góc v130x130x9; v130x130x10; v130x130x12;           (L=12m)          SS.540 = 13.880

* Sắt góc v150x150x10; v150x150x12; v150x150x15          (L=12m)          SS.540 = 15.790

* Sắt góc v175x175x12; v175x175x15; v175x175x17          (L=12m)          SS.540 = 16.750

* Sắt góc v200x200x15; v200x200x20; v200x200x25          (L=12m)          SS.540 = 16.250

C- SẮT CHỮ U + SẮT CHỮ I + SẮT CHỮ H (Thái Nguyên, Nhập khẩu)

* Sắt U100x46x4.5; Sắt U120.52.4.8;                                    (6m; 12m)       SS400 = 13.850

* Sắt U140x58x4.9; Sắt U160x64x5;                                     (6m, 12m)       SS400 = 13.850

* Sắt U150x75x6.5; Sắt U180x75x5.1;                                  (L=12m)          SS400 = 15.550

* Sắt U200x76x5.2; Sắt U250x78x7;                                     (L=12m)          SS400 = 14.850

* Sắt U300x85x7; Sắt U400x100x10.5;                                 (L=12m)          SS400 = 14.850

* Sắt I 100x55x4.5; Sắt I 120*64*4.8;                                   (6m; 12m)       SS400 = 14.550

* Sắt I 150x75x5x7; Sắt I 244*175*7*11;                             (6m; 12m)       SS400 = 14.550

* Sắt I 200x100x5.5x8; Sắt I 250x125x6x9;                          (L=12m)          SS400 = 15.650

* Sắt I I 300*150*6.5*9;; Sắt I 400x200x8x13;                    (L=12m)          SS400 =15.450

* Sắt I 350x175x7x11; Sắt I 400x200x8x13;                         (L=12m)          SS400 =14.850

* Sắt H100x100x6x8; Sắt H125x125x6.5x9;                         (L=12m)          SS400 = 14.850

* Sắt H150x150x7x10; Sắt H200x200x8x12;                        (L=12m)          SS400 = 14.920

* Sắt H250x250x9x14; Sắt H300x300x10x15;                      (L=12m)          SS400 = 15.320

D- SẮT HỘP ĐEN + HỘP KẼM + ỐNG ĐEN + ỐNG KẼM

* Sắt hộp đen 50x50 (dày từ 1,8 ly đến 4 ly)             (L=6m)            SS400 = 14.680

* Sắt hộp đen 50x100 (dày từ 1,8 đến 4 ly)               (L=6m)            SS400 = 14.680

* Sắt hộp đen 100x100 (từ 1,8 ly đến 5 ly)                (L=6m)            SS400 = 14.680

* Sắt hộp đen 100x150 (từ 2 ly đến 5 ly)                   (L=6m)            SS400 = 16.350

* Sắt hộp đen 150x150 (từ 2 ly đến 5 ly)                   (L=6m)            SS400 = 16.350

* Sắt hộp đen 100x200 (từ 2 ly đến 5 ly)                   (L=6m)            SS400 =16.350

* Sắt ống đen D50 (dày từ 1,8 đến 3 ly)                    (L=6m)            SS400 = 15.150

* Sắt ống đen D60 (dày từ 1,8 đến 4 ly)                    (L=6m)            SS400 = 15.150

* Sắt ống đen D76 (dày từ 2.5 đến 3 ly)                    (L=6m)            SS400 = 15.150

* Sắt ống đen D90 (dày từ 2,5 đến 3 ly)                    (L=6m)            SS400 = 16.350

* Sắt ống đen D130 (dày từ 2 đến 5 ly)                     (L=6m)            SS400 = 16.350

* Sắt ống đen D150 (dày từ 2 đến 5 ly)                     (L=6m)            SS400 = 16.350

* Sắt hộp kẽm 50x50 (dày từ 1,4 đến 2 ly)                (L=6m)            SS400 = 15.560

* Sắt hộp kẽm 50x100 (từ 2,3 ly đến 4 ly)                 (L=6m)            SS400 = 15.450

* Sắt hộp kẽm 100x100 (từ 1,8 đến 2,2 ly)                (L=6m)            SS400 = 15.560

* Sắt hộp kẽm 100x100 (từ 2,3 đến 4,5 ly)                (L=6m)            SS400 = 21.660

* Sắt hộp kẽm 100x150 (từ 2,5 ly đến 5 ly)               (L=6m)            SS400 = 21.660

* Sắt hộp kẽm 150x150 (từ 2,5 ly đến 5 ly)               (L=6m)            SS400 = 21.660

* Sắt hộp kẽm 100x200 (từ 2,5 ly đến 5 ly)               (L=6m)            SS400 = 21.660

* Sắt ống kẽm d33; d42; d50; d60 (đến 2ly)              (L=6m)            SS400 = 15.590

* Sắt ống kẽm nhúng nóng D50; D60; D76;              (L=6m)            SS400 = 21.660

* Ống kẽm nhúng nóng D100; D130; D150;             (L=6m)            SS400 = 21.390

E – SẮT TẤM + SẮT BẢN MÃ + SẮT DẸT + SẮT CHỐNG TRƯỢT

* Sắt tôn tấm (t= 2mm đến 4mm)                               (L=1,5mx6m)  Q235A = 12.990

* Sắt  tôn tấm (t= 5mm đến 10mm);                           (L=1,5mx6m)  A235A = 12.890

* Sắt tôn tấm (t= 12mm đến 16mm);                          (L=1,5mx6m)  SS400 = 13.040

* Sắt tôn tấm (t= 20mm đến 50mm);                          (L=1,5mx6m) SS400 = 13.340

* Sắt tấm cắt quy cách (2mm ≤ T ≤ 5mm);                             (Theo yêu cầu) = 13.890

* Sắt tấm cắt quy cách (6mm ≤ T ≤ 10mm);                           (Theo yêu cầu) = 13.990

* Sắt tấm cắt quy cách (12mm ≤ T ≤ 20mm);             (Theo yêu cầu) = 14.350

* Sắt chống trượt (Tôn nhám) T= 2mm đến 5mm;                 (L=1,5x6m)     = 13.150

* Sắt chống trượt (Tôn nhám) T=6mm đến 10mm;                (L=1,5x6m)     = 13.250

* Sắt bản mã cắt từ tôn tấm (2mm ≤ T ≤ 5mm);         (L=Theo yêu cầu) = 14.660

* Sắt bán mã cắt từ tôn tấm (6mm ≤ T ≤ 14mm);       (L=Theo yêu cầu) = 14.550

* Sắt La (Cán nóng); B=30mm B=40mm;  (L=Theo yêu cầu)        SS400 = 13.850

* Sắt La (Cán nóng); B=50mm B=60mm;  (L=Theo yêu cầu)        SS400 = 13.750

* Sơn bề mặt sắt (Sơn chống rỉ + Sơn mầu) các loại  (Theo yêu cầu)            = 1.200

* Mạ kẽm nhúng nóng (Làm sạch bề mặt + Mạ Zn)   (Theo yêu cầu)            = 6.500

*GHI CHÚ:

 - Bảng báo giá Sắt Bán Buôn, bán cho các Đại Lý, cấp cho các Dự Án, các Công Trình

  có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Hết hiệu lực khi có quyết định giá mới.

- Có đầy đủ “Chứng Chỉ Chất Lượng” của Sắt sản xuất trong nước;

  Đầy đủ Co và Cq đối với hàng nhập khẩu.

- Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT (Có triết khấu cho từng đơn hàng)

- Công ty có Xe vận chuyển từ 5 (Tấn) đến 35 (Tấn). Có xe cẩu Tự Hành, Cần Cẩu

để hạ hàng tại chân công trường hoặc tại kho của bên mua.

- Công ty nhận tất cả các đơn hàng CẮT THEO QUY CÁCH  Sắt các loại.

- Liên hệ trực tiếp: Mr. Việt (PGĐ)  - Facebook / Email: jscvietcuong@gmail.com.

  Điện thoại / Zalo / FB : 0904.099 863 / 0912.925.032 / 038.454.6668

Rất mong nhận đước sự hợp tác của Quý Khách Hàng !

Ngày 01 tháng 01 năm 2019Loại tin: Tin bán     Phản hồi: 0


Phản hồi
Bạn phải Đăng nhập thành viên mới được gửi phản hồi. Đăng ký nếu chưa có tài khoản
 ‹ Nhập số này vào ô kế bên


Các tin mới trong Đối tác - Hợp tác
Báo giá Sắt Thép (đại ý cấp 1) tại Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 5 năm 2019.
Báo giá Sắt Thép (đại ý cấp 1) tại Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 5 năm 2019.  (20) Tin bán 01/05 Vũng Tàu
Bí quyết đánh bài thắng 55 triệu đô của việt kiều Mỹ  (23) Tin bán 21/04 TPHCM
Máy tính dự đoán trận Bahrain vs Thái Lan có gì mới  (28) Tin bán 10/04 TPHCM
Làm sao để thắng được các nhà cái uy tín nhất nhất  (45) Tin bán 20/03 TPHCM
Vòng bi công nghiệp
Vòng bi công nghiệp  (42) Tin quảng cáo 09/03 TPHCM
Làm sao để tạo tài khoản tại casino m88 đơn thuần nhất  (41) Tin bán 28/02 TPHCM
Các điều đặc trưng về nhà cái casino trực tuyến m88  (44) Tin bán 15/02 TPHCM
Địa chỉ cung cấp và phân phối sỉ lẻ thùng rác đủ màu các loại tại Đồng Tháp
Địa chỉ cung cấp và phân phối sỉ lẻ thùng rác đủ màu các loại tại Đồng Tháp  (45) Tin bán 24/01 TPHCM
Quận Phú Nhuận-Sài Gòn Chuyên phân phối thùng rác đến đại lý của các tỉnh giá cả yêu thương
Quận Phú Nhuận-Sài Gòn Chuyên phân phối thùng rác đến đại lý của các tỉnh giá cả yêu thương  (158) Tin bán 22/01 TPHCM
Vải felt, Vải không dệt
Vải felt, Vải không dệt  (68) Tin bán 22/12 TPHCM

Ads by www.chovungtau.net
 Thông Tin Người Đăng
jscietcuong@gmail.com
22/12/2018
 Tiện Ích
 Tin mới của BanSatThep
Báo giá Sắt Thép (đại ý cấp 1) tại Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 5 năm 2019.
 Hỗ Trợ Trực Tuyến
Bộ phận kinh doanh
dungpc2002 dungpc2002
 Thống Kê
 › Tổng số thành viên:
19.391
 › Tổng số tin đăng:
1.064
 Đang Truy Cập
 › Thành viên:
0
 › Khách tham quan:
40
 › Tổng cộng:
40

Trang chủ  -  Tin mua  -  Tin bán  -  Tin rao vặt  -  Tin doanh nghiệp  -  Tin quảng cáo  -  Đăng tin  -  Đăng nhập  -  Đăng ký  -  Trợ giúp  -  Sitemap  -  Liên hệ - Thỏa thuân

raovatdongnai.net | raovatgiare.vn thitruongmiennam.com | thitruongdongnai.net

Thông tin được tập hợp liên tục từ nhiều nguồn khác nhau,chúng tôi không chịu trách nhiệm về pháp lý.