Xin Vui Lòng Đợi....
Đặt làm trang chủ  Ghi nhớ trang này  Giới thiệu bạn bè    Đăng Ký | Đăng Nhập


Mã Tin:  576   Ngày đăng: 01/01/2019    Khu vực: Vũng Tàu  Lượt xem: 319

Bảng giá Sắt Thép (cập nhật ngày 01/01/2019) tại Bà Rịa Vúng Tàu.BẢNG Giá Đại Lý Sắt Thép.
Bảng giá Sắt Thép (cập nhật ngày 01/01/2019) tại Bà Rịa Vúng Tàu.BẢNG Giá Đại Lý Sắt Thép.

            CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG

          (Địa chỉ: X Đồng Tâm, tt Ba Hàng, TX. Phổ Yên, Thái Nguyên)

BẢNG GIÁ SẮT THÉP TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU NĂM 2019.

   (BẢNG GIÁ ĐẠI LÝ SẮT THÉP CẤP 1 TẠI VŨNG TÀU)

                             (Cập nhật giá Bán Buôn ngày 01/01/2019)         (ĐVT: Nghìn đồng/ tấn)

TT---------------  CHỦNG LOẠI  ---------------  QUY CÁCH  --- MÁC THÉP --  ĐƠN GIÁ

A – SẮT VUÔNG ĐẶC + SẮT TRÒN ĐẶC + SẮT LA + THÉP DẸT (Thái Nguyên)

* Sắt vuông 10 đặc; Sắt vuông 12 đặc;                      (L=6m)                        SS400 = 13.540

* Sắt vuông 14 đặc; Sắt vuông 16 đặc;                       (L=6m)                        SS400 = 13.540

* Sắt vuông 18 đặc; Sắt vuông 20 đặc;                       (L=6m)                        SS400 = 13.590

* Sắt tròn đặc (d10; d12; d14; d16; d18)                   (L=6m)                        SS400 = 12.980

* Sắt tròn đặc (d20; d22; d25; d28; d30)                   (L=6m)                        SS400 = 13.290

* Sắt tròn đặc (d32; d34; d35l d36; d40)                   (L=6m)                        SS400 =13.290

* Sắt tròn đặc (d60; d76; d90;d110; d130; d150; d200)                                C45 = 14.190

* Sắt La 30mm và 40mm (từ 2 đến 11 ly)                  (L=6m)                        SS400 = 13.850

* Sắt La 50mm và 60mm (từ 3 đến 16 ly)                  (L=6m)                        SS400 = 13.750

* Sắt dẹt cắt từ tôn tấm (dày từ 2 đến 10 ly)             (L=Theo yêu cầu)                    = 13.995

* Sắt dẹt cắt từ tôn tấm ( từ 12 đến 20 ly)                 (L=Theo yêu cầu)                    = 14.250

B – SẮT GÓC ĐỀU CẠNH THÁI NGUYÊN (Dùng cho mạ kẽm nhúng nóng)

* Sắt góc v30x30x3; v40x40x5; v45x45x5;   (L=6m; 12m)               SS400 = 13.890

* Sắt góc v40x40x3; v40x40x4; v80x80x7;   (L=6m; 12m)               SS400 =13.850

* Sắt góc v50x50x4; v50x50x5; v70x70x5;   (L=6m; 12m)               SS400 = 13.850

* Sắt góc v60x60x4; v60x60x5; v60x60x6;   (L=6m; 12m)               SS400 =13.650

* Sắt góc v63x63x5; v63x63x6; v75x75x6;   (L=6m; 12m)               SS400 = 13.490

* Sắt góc v65x65x5; v65x65x6; v65x65x8;   (L=6m; 12m)               SS400 = 13.490

* Sắt góc v70x70x6; v70x70x7; v70x70x8;   (L=6m; 12m)               SS400 = 13.590

* Sắt góc v75x75x5; v75x75x6; v75x75x9;   (L=6m; 12m)               SS400 = 13.590

* Sắt góc v80x80x6; v80x80x8; v80x80x10; (L=6m; 12m)               SS400 = 13.590

* Sắt góc v90x90x6; v90x90x8; v90x90x10; (L=6m; 12m)               SS400 =13.590

* Sắt góc v100x100x7; v100x100x8; v100x100x10 ;            (L=12m)          SS400 = 13.590

* Sắt góc v120x120x8; v120x120x10; v120x120x12;           (L=12m)          SS400 = 13.690

* Sắt góc v130x130x9; v130x130x10; v130x130x12;           (L=12m)          SS400 = 13.690

* Sắt góc v150x150x10; v150x150x12; v150x150x15;         (L=12m)          SS400 = 15.550

* Săt góc v100x100x10; v130x130x15; v100x100x12;         (L=12m)          SS.540 = 13.990

* Sắt góc v120x120x8; v120x120x10; v120x120x12;           (L=12m)          SS.540 = 13.880

* Sắt góc v130x130x9; v130x130x10; v130x130x12;           (L=12m)          SS.540 = 13.880

* Sắt góc v150x150x10; v150x150x12; v150x150x15          (L=12m)          SS.540 = 15.790

* Sắt góc v175x175x12; v175x175x15; v175x175x17          (L=12m)          SS.540 = 16.750

* Sắt góc v200x200x15; v200x200x20; v200x200x25          (L=12m)          SS.540 = 16.250

C- SẮT CHỮ U + SẮT CHỮ I + SẮT CHỮ H (Thái Nguyên, Nhập khẩu)

* Sắt U100x46x4.5; Sắt U120.52.4.8;                                    (6m; 12m)       SS400 = 13.850

* Sắt U140x58x4.9; Sắt U160x64x5;                                     (6m, 12m)       SS400 = 13.850

* Sắt U150x75x6.5; Sắt U180x75x5.1;                                  (L=12m)          SS400 = 15.550

* Sắt U200x76x5.2; Sắt U250x78x7;                                     (L=12m)          SS400 = 14.850

* Sắt U300x85x7; Sắt U400x100x10.5;                                 (L=12m)          SS400 = 14.850

* Sắt I 100x55x4.5; Sắt I 120*64*4.8;                                   (6m; 12m)       SS400 = 14.550

* Sắt I 150x75x5x7; Sắt I 244*175*7*11;                             (6m; 12m)       SS400 = 14.550

* Sắt I 200x100x5.5x8; Sắt I 250x125x6x9;                          (L=12m)          SS400 = 15.650

* Sắt I I 300*150*6.5*9;; Sắt I 400x200x8x13;                    (L=12m)          SS400 =15.450

* Sắt I 350x175x7x11; Sắt I 400x200x8x13;                         (L=12m)          SS400 =14.850

* Sắt H100x100x6x8; Sắt H125x125x6.5x9;                         (L=12m)          SS400 = 14.850

* Sắt H150x150x7x10; Sắt H200x200x8x12;                        (L=12m)          SS400 = 14.920

* Sắt H250x250x9x14; Sắt H300x300x10x15;                      (L=12m)          SS400 = 15.320

D- SẮT HỘP ĐEN + HỘP KẼM + ỐNG ĐEN + ỐNG KẼM

* Sắt hộp đen 50x50 (dày từ 1,8 ly đến 4 ly)             (L=6m)            SS400 = 14.680

* Sắt hộp đen 50x100 (dày từ 1,8 đến 4 ly)               (L=6m)            SS400 = 14.680

* Sắt hộp đen 100x100 (từ 1,8 ly đến 5 ly)                (L=6m)            SS400 = 14.680

* Sắt hộp đen 100x150 (từ 2 ly đến 5 ly)                   (L=6m)            SS400 = 16.350

* Sắt hộp đen 150x150 (từ 2 ly đến 5 ly)                   (L=6m)            SS400 = 16.350

* Sắt hộp đen 100x200 (từ 2 ly đến 5 ly)                   (L=6m)            SS400 =16.350

* Sắt ống đen D50 (dày từ 1,8 đến 3 ly)                    (L=6m)            SS400 = 15.150

* Sắt ống đen D60 (dày từ 1,8 đến 4 ly)                    (L=6m)            SS400 = 15.150

* Sắt ống đen D76 (dày từ 2.5 đến 3 ly)                    (L=6m)            SS400 = 15.150

* Sắt ống đen D90 (dày từ 2,5 đến 3 ly)                    (L=6m)            SS400 = 16.350

* Sắt ống đen D130 (dày từ 2 đến 5 ly)                     (L=6m)            SS400 = 16.350

* Sắt ống đen D150 (dày từ 2 đến 5 ly)                     (L=6m)            SS400 = 16.350

* Sắt hộp kẽm 50x50 (dày từ 1,4 đến 2 ly)                (L=6m)            SS400 = 15.560

* Sắt hộp kẽm 50x100 (từ 2,3 ly đến 4 ly)                 (L=6m)            SS400 = 15.450

* Sắt hộp kẽm 100x100 (từ 1,8 đến 2,2 ly)                (L=6m)            SS400 = 15.560

* Sắt hộp kẽm 100x100 (từ 2,3 đến 4,5 ly)                (L=6m)            SS400 = 21.660

* Sắt hộp kẽm 100x150 (từ 2,5 ly đến 5 ly)               (L=6m)            SS400 = 21.660

* Sắt hộp kẽm 150x150 (từ 2,5 ly đến 5 ly)               (L=6m)            SS400 = 21.660

* Sắt hộp kẽm 100x200 (từ 2,5 ly đến 5 ly)               (L=6m)            SS400 = 21.660

* Sắt ống kẽm d33; d42; d50; d60 (đến 2ly)              (L=6m)            SS400 = 15.590

* Sắt ống kẽm nhúng nóng D50; D60; D76;              (L=6m)            SS400 = 21.660

* Ống kẽm nhúng nóng D100; D130; D150;             (L=6m)            SS400 = 21.390

E – SẮT TẤM + SẮT BẢN MÃ + SẮT DẸT + SẮT CHỐNG TRƯỢT

* Sắt tôn tấm (t= 2mm đến 4mm)                               (L=1,5mx6m)  Q235A = 12.990

* Sắt  tôn tấm (t= 5mm đến 10mm);                           (L=1,5mx6m)  A235A = 12.890

* Sắt tôn tấm (t= 12mm đến 16mm);                          (L=1,5mx6m)  SS400 = 13.040

* Sắt tôn tấm (t= 20mm đến 50mm);                          (L=1,5mx6m) SS400 = 13.340

* Sắt tấm cắt quy cách (2mm ≤ T ≤ 5mm);                             (Theo yêu cầu) = 13.890

* Sắt tấm cắt quy cách (6mm ≤ T ≤ 10mm);                           (Theo yêu cầu) = 13.990

* Sắt tấm cắt quy cách (12mm ≤ T ≤ 20mm);             (Theo yêu cầu) = 14.350

* Sắt chống trượt (Tôn nhám) T= 2mm đến 5mm;                 (L=1,5x6m)     = 13.150

* Sắt chống trượt (Tôn nhám) T=6mm đến 10mm;                (L=1,5x6m)     = 13.250

* Sắt bản mã cắt từ tôn tấm (2mm ≤ T ≤ 5mm);         (L=Theo yêu cầu) = 14.660

* Sắt bán mã cắt từ tôn tấm (6mm ≤ T ≤ 14mm);       (L=Theo yêu cầu) = 14.550

* Sắt La (Cán nóng); B=30mm B=40mm;  (L=Theo yêu cầu)        SS400 = 13.850

* Sắt La (Cán nóng); B=50mm B=60mm;  (L=Theo yêu cầu)        SS400 = 13.750

* Sơn bề mặt sắt (Sơn chống rỉ + Sơn mầu) các loại  (Theo yêu cầu)            = 1.200

* Mạ kẽm nhúng nóng (Làm sạch bề mặt + Mạ Zn)   (Theo yêu cầu)            = 6.500

*GHI CHÚ:

 - Bảng báo giá Sắt Bán Buôn, bán cho các Đại Lý, cấp cho các Dự Án, các Công Trình

  có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Hết hiệu lực khi có quyết định giá mới.

- Có đầy đủ “Chứng Chỉ Chất Lượng” của Sắt sản xuất trong nước;

  Đầy đủ Co và Cq đối với hàng nhập khẩu.

- Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT (Có triết khấu cho từng đơn hàng)

- Công ty có Xe vận chuyển từ 5 (Tấn) đến 35 (Tấn). Có xe cẩu Tự Hành, Cần Cẩu

để hạ hàng tại chân công trường hoặc tại kho của bên mua.

- Công ty nhận tất cả các đơn hàng CẮT THEO QUY CÁCH  Sắt các loại.

- Liên hệ trực tiếp: Mr. Việt (PGĐ)  - Facebook / Email: jscvietcuong@gmail.com.

  Điện thoại / Zalo / FB : 0904.099 863 / 0912.925.032 / 038.454.6668

Rất mong nhận đước sự hợp tác của Quý Khách Hàng !

Ngày 01 tháng 01 năm 2019Loại tin: Tin bán     Phản hồi: 0


Phản hồi
Bạn phải Đăng nhập thành viên mới được gửi phản hồi. Đăng ký nếu chưa có tài khoản
 ‹ Nhập số này vào ô kế bên


Các tin mới trong Đối tác - Hợp tác
Shop bán đồng hồ Omega, Longines, Rolex Malaysia new fullbox 1.471USD giảm giá còn 4.990.000đ  (113) Tin bán 09/07 Vũng Tàu
Tham gia chơi game đánh bài online đổi thưởng  (5) Tin bán 07/07 TPHCM
Dầu phanh ô tô  (88) Tin bán 06/07 TOÀN QUỐC
Dầu động cơ  (84) Tin bán 06/07 TOÀN QUỐC
Thùng nhựa tải trọng lớn  (101) Tin bán 06/07 TPHCM
Nước làm mát động cơ  (101) Tin quảng cáo 06/07 TOÀN QUỐC
Những trở ngại gây ảnh hưởng trong quá trình cá cược bóng đá. /b  (10) Tin bán 16/06 TPHCM
Lý giải vì sao khi gặp vấn đề tâm lý thì không nên chơi Blackjack  (16) Tin bán 11/06 TPHCM
Bàn luận kinh nghiệm về cá độ bóng đá /b  (9) Tin bán 01/06 TPHCM
Những điều cân phải ghi nhớ để biết cách chơi cờ bac thắng nhanh /b  (14) Tin bán 30/05 TPHCM

Ads by www.chovungtau.net
 Thông Tin Người Đăng
jscietcuong@gmail.com
22/12/2018
 Tiện Ích
 Tin mới của BanSatThep
Báo giá) Bảng giá Sắt Thép tại Vũng Tàu năm 2020.
Báo giá Sắt Thép (đại ý cấp 1) tại Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 5 năm 2019.
 Hỗ Trợ Trực Tuyến
Bộ phận kinh doanh
dungpc2002 dungpc2002
 Thống Kê
 › Tổng số thành viên:
19.492
 › Tổng số tin đăng:
3.848
 Đang Truy Cập
 › Thành viên:
0
 › Khách tham quan:
34
 › Tổng cộng:
34

Trang chủ  -  Tin mua  -  Tin bán  -  Tin rao vặt  -  Tin doanh nghiệp  -  Tin quảng cáo  -  Đăng tin  -  Đăng nhập  -  Đăng ký  -  Trợ giúp  -  Sitemap  -  Liên hệ - Thỏa thuân

raovatdongnai.net | raovatgiare.vn thitruongmiennam.com | thitruongdongnai.net

Thông tin được tập hợp liên tục từ nhiều nguồn khác nhau,chúng tôi không chịu trách nhiệm về pháp lý.